Termes i condicions

WWW.TUSREJAS.COM

Introducció

Aquest document estableix les condicions per les quals es regeix la compra de productes en aquesta pàgina web (WWW.TUSREJAS.COM), en endavant, “les condicions”. Us preguem que llegiu atentament les presents condicions, conjuntament amb la nostra política de privadesa i de cookies. En fer una comanda a través d’aquesta web, vostè consenteix quedar vinculat per aquestes condicions de contractació.

Aquestes condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables a la seva comanda les que es trobin vigents en el moment de realització de la comanda.

Si teniu alguna pregunta relacionada amb les nostres condicions de contractació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o enviant un e-mail a: info@tusrejas. com

Les nostres dades

La venda d’articles a través d’aquesta pàgina web està feta per Ferrogón Metal slu amb C.I.F..B-66440835, empresa registrada a Espanya.

Tractament de les dades facilitades

Les dades personals facilitades per vostè en realitzar la comanda, seran tractades d’acord amb el que disposa la política de privadesa de la present pàgina web. La finalitat del tractament és la tramitació de la seva comanda i en cap cas seran cedits a tercers sense el seu consentiment.

Procediment de realització de la comanda

Per fer una comanda, haureu de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Autoritzar pagament”. Després d’això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda (la “Confirmació de Comanda”). Així mateix, us informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (la “Confirmació d’Enviament”).

Cobertura i disponibilitat dels productes

Els productes oferts es distribueixen des d´Espanya.

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués haver abonat.

Lliurament

Us enviarem la comanda consistent en els productes relacionats amb cada Confirmació d’Enviament en el termini assenyalat a la pàgina web i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la Confirmació de Comanda. S’exceptuen del que s’ha esmentat anteriorment aquells productes que no estiguin en Stock o es reservin mitjançant el mètode esmentat a l’apartat anterior, en aquest cas, s’haurà d’atendre a les condicions particulars que regeixin aquesta comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d’aquesta circumstància i us donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït la “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, el que es acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convingut.

Impossibilitat de lliurament

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la vostra comanda, l’empresa de correus ho deixarà a la vostra oficina i se us notificarà el lloc on la podeu recollir.

Transmissió del risc i la propietat

Les comandes se serviran correctament embalades per transportar-les.

Els riscos dels productes seran a càrrec del comprador a partir del moment del seu lliurament. Les comandes s’enviaran mitjançant missatgeria.

Preu i pagament

Els preus de la pàgina web inclouen IVA i no inclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (llevat del que s’ha establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les que ja li haguem enviat una

Confirmació de Comanda, excepte les comandes subjectes a condicions especials.

Un cop hagueu seleccionat tots els articles que voleu comprar, aquests s’hauran afegit a la cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho, haureu de seguir els passos del procés de compra, omplint o comprovant la informació que en cada pas se us demana. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda.

Podeu utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard, American Express, PayPal i transferència bancària.

Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit. Quan rebem la seva comanda, farem una pre-autorització a la targeta per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que la seva comanda surti dels nostres magatzems. Si el vostre mitjà de pago és Paypal, el càrrec es farà en el moment que li confirmem la comanda.

En fer clic a “Autoritzar Pagament” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva o que és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Impost sobre el valor afegit i facturació

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sens perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris.

Vostè ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic, si bé podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, i en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

Despeses d’enviament

Es fixaran al moment de fer la comanda, l’import de les despeses d’enviament.

Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

Llevat que expressament es disposi el contrari a les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

En aquest sentit, si contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el contracte, responent davant teu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables.

Nul·litat Parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals de Cerdanyola del Vallès.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.