PIEDAD 1 PORTA O TANCA 1 FULL

A l'hora de prendre la mesura cal tenir en compte el buit d'obra.

91,00  per m2 - IVA inclòs.

Important: Per a la reixa fixa el mínim és d'1 (m2).
Categoria:

Resistent i segura, aquesta porta de 1 full està formada per una xapa cega a 1 cara. Fabricada amb ferro massís perquè la corrosió interna no aparegui. Els acabats poden ser diferents, entre d’altres, amb imprimació antioxidant d’una capa. Es pot demanar en colors bàsics, ja sigui negre o blanc.