ISABEL TANCA

A l'hora de prendre la mesura cal tenir en compte el buit d'obra.

206,00  per m2 - IVA inclòs.

Important: Per cancel·lar 1 full el mínim és de 2 (m2). Per cancel·lar 2 fulls el mínim és de 4 (m2). Per corredissa el mínim és de 5 (m2).

Un senyal distintiu en aquest model són els barrots forjats massissos i quadrats amb els dibuixos, que es van alternant de simples a dobles. Es pot trobar a diferents acabats, entre ells, en brut o imprimat amb producte antioxidant d’1 capa. Aquesta porta de 1 fulla és la indicada per a cases o parcel·les.