POLÍTICA DE PRIVACITAT DE FERROGON METAL, SLU

FERROGON METAL, SLU es compromet a realitzar els seus màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE ) Núm. 679/2016.

A continuació FERROGON METAL, SLU informa els USUARIS sobre els termes i condicions en què FERROGON METAL, SLU tractarà les seves dades de caràcter personal.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Don JOSÉ GONZÁLEZ (titular de FERROGON METAL, SLU)
NIF B-66440835
Adreça postal: C/ SANTA ANTA, 125 – 08290- CERDANYOLA DEL VALLÈS DE VALLES
Adreça electrònica: info@tusrejas.com
Telèfon: 93 692 45 60

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR D’AQUESTA WEB
Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar:
Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn.
Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que sigui procedent, facilitar-los ofertes dels productes i/o serveis de FERROGON METAL, SLU dels que ens hagin manifestat el seu interès.

FERROGON METAL, SLU no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar: ​​consentiment de linteressat.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar és l’obtenció del vostre consentiment, que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el formulari contactar emplenat.

Període de conservació de les dades dels usuaris del formulari contactar de la web:

Conservarem les dades dels usuaris del formulari contactar de la web, durant el termini de (completar període raonable, no es poden guardar indefinidament si no hi ha cap relació contractual) a partir de la darrera confirmació d’interès per part seva sobre els nostres productes o serveis , mentre no ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS I PROVEÏDORS
Finalitat del Tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent, dur a terme i/o subcontractar els serveis que ens contractin els nostres clients i dur a terme les gestions comptables fiscals i administratives de l’empresa.
Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades de clients i proveïdors és l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis i/o compravenda de mercaderies.
Període de conservació de les dades: Conservem les dades els proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.
TRACTAMENT DE LES DADES DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER I COMUNICACIONS COMERCIALS DE FERROGON METAL, SLU
Finalitat del Tractament de les dades dels subscriptors a la Newsletter i comunicacions comercials:

Gestionar la subscripció i la tramesa de la Newsleter i comunicacions comercials de FERROGON METAL, SLU.

Legitimació per al tractament de les dades dels destinaris de la Newsletter: Consentiment de linteressat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials és l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter – comunicacions comercials, mitjançant la subscripció.

D’altra banda, la base legal per al tractament i la remissió de les Newsletters que FERROGON METAL, SLU pugui realitzar amb destinació als seus CLIENTS és l’interès legítim del Sr. JOSÉ GONZÁLEZ titular de FERROGON METAL, SLU, tret del cas que hagin manifestat el seu interès de ser donats de baixa, enviant un e-mail a info@tusrejas.com.

Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

JOSÉ GONZÁLEZ (FERROGON METAL, SLU) conservarà les dades personals dels destinataris de la newsletter i comunicacions comercials de JOSÉ GONZÁLEZ (FERROGON METAL, SLU) necessàries per a la remissió de la newsletter i altres comunicacions comercials per termini indefinit, llevat que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció de Newsletters i altres comunicacions comercials per escrit a info@tusrejas.com amb còpia del seu DNI.

TRACTAMENT DE LES DADES DE LES AMISTATS A XARXES SOCIALS

FERROGON METAL, SLU és present a les xarxes socials següents: Facebook, Linkedin, Twitter i Youtube.

La finalitat per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és informar les amistats sobre els serveis que FERROGON METAL, SLU ofereix a la clientela, per tal de captar nous clients i fidelitzar els existents.

La legitimació

de les dades de les amistats a les xarxes socials és el consentiment d’aquestes amistats, quan decideixen seguir o deixar de seguir FERROGON METAL, SLU.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ CANDIDATS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ D’OCUPACIÓ
Finalitat del Tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats:

FERROGON METAL, SLU tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació amb la finalitat d’incorporar i gestionar les seves dades a la nostra base de dades de candidats per poder contactar-vos quan el vostre perfil encaixi amb alguna vacant en els processos de selecció de personal que FERROGON METAL, SLU faci.

JOSÉ GONZÁLEZ (titular de FERROGON METAL, SLU) no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.
Legitimació per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats: Consentiment de l’interessat

La base legal per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats en processos de selecció d’ocupació és l’obtenció del seu consentiment, mitjançant acció positiva, a l’hora de fer-nos arribar el seu currículum per qualsevol mitjà.

Període de conservació de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats:

FERROGON METAL, SLU conservarà les vostres dades durant 5 anys.

PERÍODE GENERAL DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

En general, D. JOSÉ GONZÁLEZ (titular de FERROGON METAL, SLU) conservarà les seves dades personals que ens hagi proporcionat, mentre no ens sol·liciti la seva supressió, excepte indicació expressa en un altre sentit en els anteriors apartats.

DESTINATARIS ALS QUALS COMUNICAREM LES SEVES DADES

En general els destinataris de les vostres dades seran el personal i l’adreça de la companyia.

També podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a Sr. que JOSÉ GONZÁLEZ (FERROGON METAL, SLU) els tingui contractats.

Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal.

DRETS QUE L’ASSISTEIXEN

Finalment, us informem que, si ho desitgeu, podeu exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les vostres dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-vos al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies , a cancel·lar el tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit ,a la limitació del tractament ia la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a : info@tusrejas.com amb còpia del seu DNI.